• Miesto: D1 v Km 169,5 – 172,5 vlevo
  • Vykonané práce: Obnova protišmykových vlastností, obnova VDZ bielou farbou.