Člen skupiny CIDEM Holding

Komplexný dodávateľ v oblasti dopravného staviteľstva

Poslaním je zaistiť predovšetkým bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

Významná spoločnosť na tuzemskom trhu a na Slovensku

Realizácia zákaziek aj v EÚ

Najmodernejšie technológie a postupy

Silné zázemie, finančná stabilita, dlhoročné skúsenosti (25 rokov)

Spolupráca – súkromná aj štátna sféra, odborné pracoviská, špecializované firmy, aj vysoké školy

Spoločnosť Grames s.r.o., je komplexným dodávateľom v oblasti dopravného staviteľstva. Prioritným poslaním spoločnosti je zaistenie čo najvyššej bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.

Používame najmodernejšie technológie, postupy a predovšetkým vďaka dlhoročným skúsenostiam sa výrazne podieľame na výstavbe bezpečnej siete diaľnic a ciest nielen na Slovensku, ale aj v ČR. Hlavnou činnosťou je výroba a inštalácia zvislého dopravného značenia (ZDZ), inštalácia vodorovného dopravného značenia (VDZ), inštalácia cestných oceľových zvodidiel, protišmykových systémov a všetkého príslušenstva a vybavenia pozemných komunikácií, ako sú smerové stĺpiky, zafrézované odrazky, všesmerové reflexné oká, reflexné zafrézované a lepené odrazky, solárne smerové a výstražné svetlá, spomaľovacie prahy, dopravné zrkadlá.

Sme a budeme významnou spoločnosťou v oblasti dopravného staviteľstva na tuzemskom trhu. Naše dobré meno nám v súčasnosti otvára dvere aj do iných krajín EÚ, kde sme už úspešne dokončili niekoľko zákaziek a ďalšie realizujeme. Neustále školíme zamestnancov tak, aby boli kontinuálne naozajstnými odborníkmi vo svojej oblasti.

Spolupracujeme s celým radom príslušných inštitúcií v súkromnej aj štátnej sfére. Medzi ne patria odborné pracoviská, špecializované firmy aj vysoké školy. Nebojíme sa realizovať a testovať nápady, ktoré vzídu od našich zamestnancov na základe praktických skúseností z terénu. V neposlednom rade pripravujeme projektové dokumentácie pre dopravné stavby. Samozrejmosťou je poskytovanie všetkých služieb súvisiacich s bezpečnou premávkou na pozemných komunikáciách. Spolupráca s materskou firmou Značky Morava a.s., je zárukou silného zázemia finančnej stability , ktoré trvá už viac ako 25 rokov.