Spoločnosť Grames s.r.o., realizuje kompletné vodorovné dopravné značenie na diaľniciach, cestách, miestnych a účelových komunikáciách, parkoviskách a letiskách či priemyselných areáloch. Vzhľadom na to, že vlastníme široký výber technologických zariadení, aplikáciu prispôsobíme rozličným podmienkam, povrchom a špecifickým požiadavkám zákazníka. Pri samotných aplikáciách venujeme nadštandardnú pozornosť kontrole nastavení strojov a priebehu práce. Vodorovné dopravné značenie aplikujeme jednozložkovou farbou, dvojzložkovým studeným plastom aj termoplastom pri všetkých typoch vyhotovení VDZ. Všetky používané materiály zodpovedajú prísnym technickým požiadavkám na použitie na našich komunikáciách a sú uvedené v katalógu látok, ktorý je schválený ministerstvom dopravy. Podieľame sa na vývoji nových materiálov a ich aplikácii na vozovkách pozemných komunikácií.

Vodorovné dopravné značenie realizujeme…

 • farbou
 • profilovaným dvojzložkovým plastom za studena
 • profilovaným termoplastom

Vlastnosti…

 • zvukový a vibračný efekt (plast)
 • obsahuje balotinu
 • odvádza vodu (plast), výborná retroreflexia

Aplikujeme na:

 • diaľniciach a cestách (všetkých tried)
 • miestnych a účelových komunikáciách
 • parkoviskách a zastávkach MHD
 • letiskových dráhach, autodromoch
 • v priemyselných či obchodných areáloch

Certifikované systémy

 • MULTIDOT LINE – profilované značenie termoplastom
 • SPOTFLEX – profilovaný dvojzložkový plast za studena
 • ŠTRUKTÚROVANÉ značenie – profilovaný dvojzložkový plast
 • všetky systémy majú zvukový a vibračný efekt a vysokú viditeľnosť za dažďa vďaka plynulému odvádzaniu vody

MULTIDOT LINE – profilované značenie termoplastom

Dopravné značenie, ktorého podstatou je okrem zvýšenia efektivity (zvuku) vodorovnej dopravnej značky (čiary) aj optimálne odvodnenie vozovky a veľmi dobrá viditeľnosť značenia za mokra. Technológia MULTIDOT (MDL) je navyše finančne výhodná a ekologicky nenáročná (bezodpadová). Značenie MDL sa realizuje termoplastickou látkou, t. j. substanciou vo forme blokov, granúl alebo prášku. Primárnou výhodou je čas tuhnutia, ktorý pri teplote 23,5 C predstavuje okolo 3 minút. Potom možno cez čiaru prechádzať. Ďalšou z mnohých výhod je dlhodobá životnosť. Táto metóda je odporúčaná pri všetkých dopravných novostavbách a novších povrchoch. Všetko sa aplikuje špeciálnym strojom Hofmann H18 – 1 MDL.

Dvojzložkové liate plasty

Nanášajú sa za studena. Je to hladké značenie s dlhodobou životnosťou, ktoré sa realizuje ručne stierkovou metódou. Ide o VDZ, ktoré sa využíva na vyhotovenie šípok, priechodov pre chodcov, dopravných tieňov a všetkých ostatných symbolov a znakov, pri ktorých nemožno využiť strojový typ.

Profilované značenie – dvojzložkové plasty za studena

Profilované zvučiace značenie s dlhodobou životnosťou – nástrek strojového typu Hofmann H26 -1. Význam tohto VDZ spočíva vo zvýraznení zvukového efektu vodiacej alebo deliacej čiary, ktorý vzniká pri prechádzaní vozidlom.

Jednozložková cestná farba

Hladké značenie – nástrek technológiou strojového typu Hofmann H26-3 a H26-1, alebo ručnými strojmi typu Titan. VDZ vo farbe sa využíva tak na líniové značenie, ako aj na plošné VDZ. Využíva sa hlavne na starších komunikáciách I., II. a III. triedy a miestnych komunikáciách. Vhodné tiež na kladenie pre I. fázu VDZ na nových úsekoch pred kladením trvalého VDZ dvojzložkovým studeným plastom.

Spotflex

Štrukturálne značenie, ktoré sa aplikuje na vozovku ako efektívne definované profilované značenie, s cieľom zvýšenia nočnej viditeľnosti a za mokra. Vďaka optimálnemu odvodneniu vydávajú tieto 3 až 5 mm vysoké body, vytvorené 2-komponentným plastom za studena, dostatočnú retroreflexiu i za silného dažďa. Systém je vhodný na vytváranie tzv. zvukového efektu pri prechádzaní značenia (závislé od výšky bodov). Nová technológia, ktorá je docielená strojom Hofmann H18 – 1 Spotflex, táto technológia je v českom prostredí novinkou. Najvhodnejšie vodorovné dopravné značenie na diaľnice a rýchlostné komunikácie.

Předformátované termoplasty

výborne držia na žulových kockách či zámockej dlažbe, bežne sa používajú pri ukladaní dlažby v centrách mest
v kombinácii so zvislým dopravným značením výrazne upozorňujú napríklad na obmedzenie rýchlosti, priechody pre chodcov a podobne
trvanlivosť 8x dlhšia ako pri farbe

Predformátované termoplasty umožňujú spôsob aplikácie, pri ktorom sa predpripravené presné tvary dopravného značenia po uložení na povrch vozovky a nahriatí trvalo spoja s povrchom vozovky. Tento typ materiálov sa využíva najmä pri zložitejších symboloch a tvaroch, ale aj priechodoch pre chodcov či vodiacich slepeckých prúžkov. Táto aplikácia je produktívna a trvanlivosť až osemkrát dlhšia ako pri farbe. Napríklad na plochách zo žulovej dlažby a miestach s vysoko záťažovými plochami nemá konkurenciu. Grames s.r.o., sú nielen distribútorom tohto materiálu, ale aj skúseným realizátorom.

Štrukturálne značenie – dvojzložkové plasty nanášané za studena

Profilované, nehlučné, štrukturálne značenie s dlhodobou životnosťou – nástrek technológiou strojového typu Hofmann H26-1. Využíva sa na vodiace a deliace čiary. Využíva sa na cesty I. triedy alebo významnejších ciest nižšej kategórie.

Dekoratívne značenie

 • Riešenie pre špeciálny a individuálny dizajn
 • Aplikácia je rýchla a jednoduchá
 • Nijaké škodlivé látky, pigmenty sú organické (nijaké olovo a ťažké kovy)
 • Odolné proti UV žiareniu, farby sú jasné a lesklé dlhý čas
 • K dispozícii je 26 farieb, prípadne špeciálne farby

Vhodné pro:

 • verejné priestranstvá (centrá miest, sídliská, parky, akvaparky)
 • detské ihriská (školy, škôlky, dvory, areály, telecvične)
 • logá, značky, vlajky (spoločností, klubov, organizácií)
 • vchody, vjazdy, parkoviská
 • miesta s väčšou koncentráciou ľudí (stanice, športoviská, turistické miesta)
 • závodné dráhy, cesty, chodníky (turistické značenia)

Sledovanie tmavého a nudného povrchu nie je pre život inšpirujúce. Tak prečo do povrchu nevložiť farby a neurobiť tak zem krajšiu a omnoho živšiu?
Dekoratívne značenie predformovaného termoplastu poskytuje riešenie pre špeciálny a individuálny dizajn. Spoločnosti majú možnosť veľmi zaujímavo a pritom seriózne prezentovať svoje logo, či inak štýlovo vyjadriť motto a imidž firmy, napríklad pred vchodom, na parkovisku či príjazdovej ceste. Štátne inštitúcie môžu realizáciou predformovaného termoplastu na verejných priestranstvách prispieť k rozmanitosti okolitého prostredia. Najmä deťom prináša tento emotívny produkt veľa zábavy. Nápadom sa medze nekladú. Farebné, povzbudzujúce a zároveň dekoratívne značenie je výborným riešením obnovy detských ihrísk v školách alebo materských školách. Tým najmenším zároveň prinášajú hry na ihrisku nielen čisté hranie, ale aj pravopisné či matematické témy, ktoré poskytujú alternatívny a zábavný spôsob učenia. Ozdobné hry, samozrejme, podporujú aktívne učenie. Predformované symboly ponúkajú iný prístup k značeniu parkovacích miest a vstupov do vašich priestorov. Rozmanitý dizajn vám dáva slobodu navrhovať verejné priestranstvá inak a získať tak schopnosť rozjasniť prostredie. Farebné symboly podporujú šťastie a inšpiráciu pre všetkých. K dispozícii máme 26 farieb, ktoré uľahčujú návrh dekoratívnych a inšpiratívnych značiek a symbolov. Pre náročnejšie riešenia môžeme pripraviť aj špeciálne farby! Systém je ľahko dostupný v špeciálnych a individuálnych vyhotoveniach. Moderné flexibilné výrobné zariadenia umožnia rýchlo reagovať aj na zvláštne požiadavky. Aplikácia je rýchla a jednoduchá, inštaláciu zvládne jedna osoba s pomocou metly a plynového horáku. Symboly v rámci komplexného dodania, samozrejme, radi odborne nainštalujeme. Produkt je odolný proti UV žiareniu. Farby zostávajú jasné a lesklé dlhý čas. Materiál neobsahuje nijaké škodlivé látky pre životné prostredie. Pigmenty sú organické a neobsahujú olovo, ani iné ťažké kovy.