• Miesto: I/11, sedlo Škriatok
  • Vykonané práce: Ako prví v republike sme inštalovali certifikované zvodidlá so zvýšenou ochranou proti podbehnutiu motocyklistov JSAM-M/H1. Ide o ucelený systémom jednostranného oceľového zvodidla so zádržnosťou H1 vychádzajúcou z typu JSAM (ArcelorMittal). Systém je doplnený o spodnú pásnicu, ktorá tým, že zakrýva medzeru medzi zvodnicou AM a povrchom terénu, tvorí ochranu proti podbehnutiu motocyklistov. Vzhľadom na to, že systém vychádza z už zavedeného systému JSAM, je pásnica vyrobená z plechu hr. 2,8 mm rovnako ako zvodnica. Prierez zvodnice AM je zhodný so zvodnicou NH4. Jediným rozdielom je hrúbka plechu, z ktorého sa zvodnica vyrába. Zvodnice NH4 a AM je možné v prípade potreby vzájomne priamo spojiť.