Grames s.r.o., predstavujú FROSTGRIP – patentovanú bezpečnostnú povrchovú úpravu vozovky eliminujúcu vplyvy ľadových javov na bezpečnosť premávky. Kritické miesta sa stávajú nebezpečnými pri teplotách okolo 0 °C. Sú to najmä vozovky na mostoch, nájazdových a zjazdových rampách križovatiek či úseky v okolí vodných tokov.

Špecifikácia

  • Minimalizuje nebezpečenstvo vzniku akvaplaningu
  • Na vznik poľadovice je potrebné oveľa väčšie množstvo vody
  • Makroštruktúra spôsobuje nesúrodosť námrazy
  • Ostrosť povrchu narúša vznikajúcu poľadovicu
  • Výrazne opticky upozorňuje vodičov na nebezpečnú situáciu
  • Spojivom je kvalitná dvojzložková reakčná živica
  • Ťahová priľnavosť je väčšia ako 2,3 MPa

Aplikácia

  • mosty, križovatky, nájazdové a zjazdové rampy
  • úseky v okolí vodných tokov
  • miesta, kde je odlišná tepelná akumulácia a vodivosť


Menej vody vo vznose, menej vody pod kolesami

FROSTGRIP obmedzuje množstvo a hustotu vodnej hmly vznikajúcej počas vlhka a minimalizuje nebezpečenstvo vzniku akvaplaningu. Vďaka aplikácii systému FROSTGRIP je potrebné väčšie množstvo vody, kým vznikne súvislá vrstva a celistvá hladina.

Nebezpečenstvo vplyvu námrazových javov

Námrazové javy (poľadovica, námraza) sa väčšinou vyskytujú pri teplotách vzduchu od +3 do –12 C. Voda mrzne len pri teplote pod bodom mrazu, ale povrch zeme a predmety na ňom môžu byť chladnejšie než vzduch. Najcitlivejšie úseky sú mosty. Mostné konštrukcie majú v porovnaní s priliehajúcim zemným telesom odlišnú tepelnú akumuláciu a vodivosť, a vplyvom prúdiaceho vzduchu pod konštrukciou aj vplyvom odparovania vzdušnej vlhkosti z konštrukcie sú chladnejšie. Najčastejšie namŕzajú vozovky na oceľových mostovkách.

Viditelné upozornění na nebezpečí

Aplikácia výrazne a plošne opticky upozorňuje vodičov na nebezpečenstvo možnosti vzniku námrazy. Systém FROSTGRIP sa aplikuje v modrej farbe, ktorá je už zakotvená v dopravnom značení známom pre vodičov. Toto značenie upozorňuje na možné nebezpečenstvo – modré dopravné gombíky, modré smerové stĺpiky, modré odrazky vo zvodidlách. Optické plošné upozornenie systému FROSTGRIP v modrej farbe je mnohonásobne účinnejšie. Systém FROSTGRIP je navyše vždy doplnený symbolom A24 – poľadovica priamo na ploche úpravy.

Frostgrip – podstata funkcie

Povrch vozovky so systémom FROSTGRIP vytvára časové oneskorenie na vykonanie zimnej údržby. Vďaka hlbšej makroštruktúre sa oneskoruje vznik nebezpečnej námrazy i vznik poľadovice. FROSTGRIP zvyšuje drsnosť povrchu nad štandardne požadovanú hodnotu Fp ≥ 0,6 a tým znižuje nebezpečenstvo šmyku pri vznikajúcej poľadovici. Vytvorením makroštruktúry v rozsahu 0,3 – 4 mm znižuje riziko šmyku vozidla nielen pri namŕzaní, ale i za mokra, keď dochádza k lepšiemu odvodu vody medzi komunikáciou a pneumatikou ako pri neošetrenej vozovke.

Realizácia

Pre dokonalú súdržnosť systému s vozovkou je dôležitá dôsledná príprava povrchu. Povrch sa musí dôkladne hĺbkovo vyčistiť, zdrsniť a homogenizovať. Na tento účel sa s výhodou používa technológia PeelJet, ktorá na zdrsňovanie využíva energiu vodného lúča so širokým záberom stroja práve pre optimálnu homogenizáciu. Po vyčistení a homogenizácii povrchu sa v prípade ukladania na betónový povrch aplikuje penetrácia a až následne spojivo. Spojivom je kvalitná epoxidová živica s odtrhovou skúškou priľnavosti (STN EN ISO 4624) väčšou než 2 MPa. Do spojiva sa hneď aplikuje žulové abrazívum, ktoré vytvára novú ostrú makroštruktúru povrchu. Systém je vždy doplnený o výstražné dopravné značenie z kvalitného predformátovaného plastu. Ako spojivo sa používa kvalitná dvojzložková reakčná modifikovaná živica s ťahovou priľnavosťou väčšou než 2,3 MPa. Ako abrazívum je použitá kvalitná drvená farbená žula.

Spôsobujeme nesúrodosť námrazy

Zlepšením makroštruktúry povrchu spôsobujeme nesúrodosť námrazy. Vznikajúca námraza je zároveň menej konzistentná ako na hladkom povrchu a prechádzajúce vozidlá ju vďaka ostrosti štruktúry lepšie narúšajú.