Grames s.r.o., sa už niekoľko rokov úspešne podieľajú na výraznom zlepšení bezpečnosti na nebezpečných miestach, a to aplikáciou špeciálnej povrchovej úpravy. Vďaka použitiu modifikovanej epoxidovej živice ako spojiva a kvalitnej žuly ako zdrsňujúceho kameňa je naša úprava odolnejšia ako bežne dodávané materiály. Systém odoláva veľkému dopravnému zaťaženiu a v mnohých parametroch prekračuje požiadavky TP 213.

Vysoký súčiniteľ trenia zaistí maximálnu adhéziu – priľnavosť kolies k povrchu vozovky. Ide o bezpečnostnú protišmykovú úpravu (skrátene BPÚ) povrchov vozoviek. Táto úprava poskytuje vďaka použitej technológií a kvalitnému minerálu (v našom prípade je to Korund alebo žula) vysoké hodnoty súčiniteľa trenia a zároveň je schopná odolávať veľkému dopravnému zaťaženiu a udržať tak veľmi dobré protišmykové vlastnosti povrchu vozovky po celý čas svojej životnosti. Základnou funkciou BPÚ je skrátenie brzdnej dráhy vozidiel a zvýšenie stability vozidla v nebezpečných úsekoch. Jej doplnkovou funkciou je aj optické zvýraznenie nebezpečných úsekov. Aplikovanie tejto úpravy vychádza z konkrétnych podnetov Polície SR, na základe jasných štatistík nehodovosti na miestach cestnej siete na Slovensku. Systém je vhodné použiť najmä pred priechodmi pre chodcov, na kruhových križovatkách, na konci diaľnic, rýchlostných ciest, pri nájazdových/zjazdových rampách, na miestach nebezpečných zákrut, zastávkach MHD, pri železničných prejazdoch a podobne. Navyše ESTETICKÁ funkcia červeného vyhotovenia sa často používa aj na cyklotrasách a peších komunikáciách.

Špecifikacia

 • Zvyšuje stabilitu vozidla, skracuje brzdnú dráhu
 • Vyššia priľnavosť kolies pri styku s vozovkou
 • Znižuje počet dopravných nehôd alebo ich následky
 • Upokojuje dopravu – optický jav
 • Pri rýchlosti 50 km/h skracuje za mokra brzdnú dráhu o 10 m
 • Výrazne prekračuje požiadavky v súlade s TP 213

Brzdná dráha

BPÚ je v podstate abrazívum spojené so spojivom s reflexnou látkou a vozovkou. Účinok abrazívnej zmesi na kolesá automobilu pri brzdení je mimoriadne veľký. BPÚ skráti brzdnú dráhu vozidla pri rýchlosti 50 km/h za mokra o 10 m (z 33 na 23 m). Pri 60 km/h dokonca o 13,5 m (zo 45 na 31,5 m). Životnosť BPÚ závisí od stupňa dopravného zaťaženia, kvality asfaltu a jeho podložia. Pri priemernej intenzite premávky môže byť jej životnosť až päť rokov. Nami dodávaný BPÚ je v súlade s TP 213. BPÚ nepotrebuje nijakú špeciálnu údržbu.

Je vhodná na zvýšenie bezpečnosti kritických úsekov:

 • pred príjazdom na kruhový objazd
 • pred príjazdom na križovatku
 • pred príjazdom na priechod pre chodcov
 • zastávky hromadnej dopravy
 • chodníky pre cyklistov
 • úseky so zníženou rýchlosťou
 • nebezpečné oblúky (zákruty)


BPÚ prispieva:

 • skráteniu brzdnej dráhy vozidla
 • zvýšeniu priečnej stability vozidla
 • zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
 • upokojeniu dopravy (najmä na miestnych komunikáciách)
 • zlepšeniu celkového vzhľadu verejného priestoru