Grames s.r.o., vyrábajú kompletný sortiment zvislého dopravného značenia (ZDZ). Venujeme sa jeho výrobe, inštalácii aj údržbe. Ponúkame všetky typy zvislých dopravných značiek z hľadiska použitých materiálov, rozmerov, konštrukcií aj retroreflexných materiálov, a to vždy v súlade s príslušnými technickými normami.

Cieľom našich inštalácií je zrozumiteľnosť a viditeľnosť – základom je kvalitná projektová činnosť, z nej vyplývajúce umiestnenie a typy ZDZ. Dôraz kladieme na pasporty dopravného značenia a ich dodržiavanie. Viditeľnosť je zaručená používaním špičkových fólií. Dodávame značenie s retroreflexnými materiálmi RA1, RA2 aj RA3. Používame kvalitné sedemročné fólie NIKKALITE-EG alebo 3M – SCOTCHLITE EG, desaťročné fólie 3M – SCOTCHLITE HI a mikroprizmatické fólie 3M – SCOTCHLITE DG alebo STIMSONITTE.

Ponúkame štandardné zvislé dopravné značenie z kvalitného oceľového pozinkovaného plechu s dvojitým ohybom, ako aj hliníkové značky v ráme. Zvislé dopravné značenie vyrábame vo vlastnej výrobe pod starostlivým dohľadom. Dopravné značenie realizujeme na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách a býva umiestnené na priehradových konštrukciách, poloportáloch aj portáloch. Značky vyrábame len v najkvalitnejšom vyhotovení zaručujúcom spoľahlivosť, kvalitu a trvanlivosť.

Naše výrobky prešli náročnou certifikáciou. Zamestnanci absolvujú pravidelné odborné školenia. Pri montážach dopravného a informačného značenia, reklamných tabúľ či pútačov používame výhradne profesionálny systém dielcov, zaručujúci dlhú trvanlivosť a bezpečnú prevádzku. Nosné konštrukcie značiek používané pri inštalácii – stĺpiky, ľahko deformovateľné priehradové konštrukcie, pätky či upevňovacie prvky spĺňajú najnáročnejšie kvalitatívne požiadavky. Sme však flexibilní a dokážeme sa prispôsobiť aj atypickým požiadavkám zákazníka. Rýchlosť je samozrejmosťou. Od momentu zadania prebieha výroba, kompletácia, montáž a inštalácia prakticky okamžite. Disponujeme primeranými skladovými zásobami a priebežným systémom subdodávok a výkonov, vďaka ktorým sme schopní pohotovo riešiť potreby zákazníkov. K našim službám patrí komplexné zaistenie podkladov na riadnu inštaláciu dopravného značenia. Zabezpečíme projektovú činnosť, projektovú dokumentáciu aj prípadné vybavenie náležitých povolení na príslušných úsekoch štátnej správy. Realizujeme prenájom, inštaláciu a servis dočasného dopravného značenia. Takisto dodávame príslušenstvo pre partnerov inštalujúcich provizórne dopravné značenie – podstavce, plastové Z4, kužele, výstražné svetlá, semafory.

Ponúkáme

 • Kompletný sortiment certifikovaného ZDZ
 • Veľkoplošné značenie, značenie malého formátu (detské ihriská)
 • Lokálne informačné značenie, cyklotrasy
 • Reklamné pútače, tabule pre iné priemyselné odvetvia
 • Rýchle dodanie (dostatočné skladové zásoby)
 • Individuálna (špecifická) výroba
 • Pasporty dopravného značenia
 • Projektová činnosť, odborná inštalácia

Prečo vybrať nás

 • Špičkové fólie – retroreflexia
 • Sedemročné, desaťročné alebo mikroprizmatické fólie
 • Kvalitný oceľový pozinkovaný plech s dvojitým ohybom
 • Dodávame akékoľvek príslušenstvo
 • Realizujeme vždy v súlade s príslušnými predpismi
 • Certifikácia

Príslušenstvo zvislého dopravného značenia

Hliníková pätka

Odliatok z hliníkovej zliatiny na ukotvenie stĺpikov s priemerom 60 mm alebo 70 mm s troma kotevnými skrutkami. Tvar zrezaného kužeľa so základom s Ø 195 mm a kónickým otvorom na vsunutie stĺpika s Ø 60 mm a 70 mm.
Odliatok z hliníkovej zliatiny na ukotvenie stĺpika s priemerom 60 mm so štyrmi kotevnými skrutkami.
Bandimex páska

Nerezová páska v metráži umožňuje kotvenie k ľubovoľne veľkým priemerom – guľatým, štvorcovým či viachranným profilom. Pomocou tejto pásky možno montovať dopravné a informačné značenie, reklamné tabule a pútače.

Priehradový nosník

Priehradové konštrukcie – materiál oceľovej pozinkovanej rúrky, hrúbka vrstvy zinkochromátu – min. 45 µm.

A = šírka priehradovej konštrukcie = 500 mm
Stojky priehradoviny: oceľové rúrky Ø 60 mm, hr. steny 2 mm
Priečniky priehradoviny: oceľové rúrky Ø 30 mm, hr. steny 2 mm
B = šírka priehradovej konštrukcie = 880 mm
Stojky priehradoviny: oceľové rúrky Ø 60 mm, hr. steny 2 mm
Priečniky priehradoviny: oceľové rúrky Ø 35 mm, hr. steny 2 mm


Objímky

Hliníkové objímky sa používajú na uchytenie dopravných značiek na C-lištu, na stĺpik s priemerom 60 mm alebo 70 mm. Podľa veľkosti dopravnej značky alebo charakteru jej umiestnenia používame jednodielne, zložené alebo obojstranné objímky. Na špecifické umiestnenie DZ na stĺpy verejného osvetlenia (VO) či iné nosné konštrukcie používame úchyty na VO a iné vhodné upevnenie. Objímky sú vrátane spojovacieho materiálu.

Stĺpiky

Pozinkovaná oceľová rúrka s minimálnou hrúbkou zinkovej vrstvy 45 µm, priemer 60 mm alebo 70 mm, hrúbka steny 2 mm, 2,5 mm a 3 mm.