Strojový park spoločnosti Grames s.r.o., sa vyvíja dynamicky, v priamej súvislosti s rozvojom firmy a prechádza pravidelnou obmenou. Silné technologické zázemie nám umožňuje denne realizovať všetky ponúkané činnosti.

Na vodorovné dopravné značenie farbou a plastom používame cestné značkovacie stroje Hofmann a Borum.

Na aplikáciu VDZ plastom máme certifikované vybavenie MULTIDOT LINE – značenie termoplastom, SPOTFLEX – značenie plastom za studena, STRUKTURA – značenie plastom za studena, univerzálny stroj SPOTFLEX aj STRUKTURA súčasne.

Súčasťou vybavenia na aplikáciu VDZ je okrem uvedených strojov aj paleta malých a stredných strojov (Hofmann, Graco), ako aj fréza na inštaláciu zafrézovaných dopravných odraziek – gombíkov. Fréza na odstraňovanie nevyhovujúceho VDZ je samozrejmosťou.

Na inštaláciu zádržných systémov používame 3 vlastné robustné baranidlá značky ORTECO,  typ samohybný  600, samohybný 800HD a samohybný, typ 1000HD, na prepravu zvodidiel disponujeme flotilou nákladných automobilov vrátane vozidla s hydraulickou rukou. Vďaka možnosti pracovať na zákazkách súbežne sme schopní dosiahnuť vysokú produktivitu. Zvodidlové skupiny pracovníkov sú navyše vybavené kopacími strojmi, technikou na vŕtanie mostných zvodidiel či na inštaláciu protihlukových opatrení. Na prepravu ostatného materiálu používame niekoľko dodávkových automobilov. V teréne sa môžete stretnúť so špeciálnymi veľkými vozidlami PeelJet a Blastrac, ktoré používame na plošné povrchové úpravy komunikácií – na zlepšenie protišmykových vlastností, ale aj odstránenie VDZ a gumovej vrstvy z povrchov napríklad prístávacích a vzletových dráh.  

Flotila spoločnosti

 • Hofmann (veľké aj malé stroje na aplikáciu farby VDZ)
 • BORUM (cestný stroj na aplikáciu VDZ)
 • Blastrac (povrchová úprava brokovacou technológiou)
 • Baranidlá ORTECO (na inštaláciu zvodidlových systémov)
 • Flotila nákladných automobilov vrátane nakladacieho ramena
 • Frézy Blastrac
 • Spotflex (stroj na aplikáciu VDZ plastom za studena)
 • Struktura (stroj na aplikáciu VDZ plastom za studena)
 • Univerzálny stroj Spotflex aj Struktura súčasne
 • Multidot line (značenie termoplastom)
 • PeelJet (povrchová úprava s pomocou vodného lúča)
 • Dodávkové automobily