• Miesto: Pražské tunely Lochkov a Cholupice
  • Vykonané práce: Obnova protišmykových vlastností a čistenie tunelov.