Spoločnosť Grames s.r.o., kladie dôraz na zodpovedné správanie sa voči životnému prostrediu, na jeho zlepšovanie, trvalo udržateľný rozvoj a vývoj nových, šetrnejších technológií.

Svojimi pracovnými metódami sa usilujeme o čo najväčšie obmedzenie negatívnych dopadov stavebných prác, lepšie využívanie vstupov, minimalizovanie odpadov alebo obmedzenie znečisťovania vrátane prašnosti.

Nebezpečné odpady likvidujeme prostredníctvom špecializovaných firiem. Do plnenia svojich cieľov sa snažíme zapojiť všetkých zamestnancov. Triedenie odpadu na pracoviskách je samozrejmosťou. Naše špeciálne stroje, ktoré denne zlepšujú bezpečnosť cestnej premávky, sú k prostrediu veľmi šetrné. Napríklad pri práci na zdrsnení povrchov komunikácií sú stroje vybavené odsávacím mechanizmom, ktorý nasáva všetok materiál späť do špeciálnych big bagov. Nepoužívame chemikálie, aditíva, substancie, ani iné nebezpečné látky.