Náter je povrchová oprava obrusnej vrstvy spočívajúca v nanesení vrstvy spojiva (špeciálnej asfaltovej emulzie či asfaltu) a vrstvy kameniva. Náter môže byť jednovrstvový alebo dvojvrstvový. Táto technológia je porovnaní s klasickou opravou komunikácií veľmi lacná a rýchla, a predĺži životnosť komunikácie o niekoľko rokov.