Montujeme a dodávame certifikované zvodidlá JSAM-M/H1 so zvýšenou ochranou proti podbehnutiu motocyklistov. Ide o ucelený systém jednostranného oceľového zvodidla so zádržnosťou H1 vychádzajúcou z typu JSAM (ArcelorMittal).

Systém je doplnený o spodnú pásnicu, ktorá tým, že zakrýva medzeru medzi zvodnicou AM a povrchom terénu, tvorí ochranu proti podbehnutiu motocyklistov. Vzhľadom na to, že systém vychádza zo zavedeného systému JSAM, je pásnica vyrobená z plechu hr. 2,8 mm, rovnako ako zvodnica. Prierez zvodnice AM je zhodný so zvodnicou NH4. Jediným rozdielom je hrúbka plechu, z ktorého sa zvodnica vyrába. Zvodnice NH4 a AM možno v prípade potreby navzájom priamo spojiť.

Špecifikácia

  • Na zvýšenie bezpečnosti motorkárov
  • Ochrana proti špliechajúcej vode vďaka spodnej pásnici
  • Vysoká zádržnosť H1