Oprava trhlín a škár obrusnej asfaltovej vrstvy sa realizuje špeciálnou frézou a zalievacím zariadením. Význam týchto opráv spočíva v predĺžení životnosti samotnej komunikácie až o niekoľko rokov oproti klasickému frézovaniu poškodeného povrchu a opätovnému naneseniu živicovej vrstvy. Na samotné zalievanie škár sa používajú špeciálne bitúmeny spracovateľné za horúca pri teplote 160 ºC.