Vodorovné dopravné značenie sa prevádzkou prirodzene opotrebováva. Existujúce systémy odstraňovania značenia – frézovanie vozoviek alebo otryskávanie pomocou abrazív narúšajú štruktúru povrchu a nechávajú za sebou abrazíva i viditeľné stopy po zásahu. Oproti tomu PeelJet dokáže odstrániť VDZ bez zásahu do štruktúry povrchu a bez viditeľných stôp po aplikácii. Ako? Pomocou sofistikovaného systému nastavenia tryskacích hláv. Obsluha zisťuje parametre a druh povrchu, druh odstraňovaného materiálu (farba, plast) a v závislosti od podmienok môže voliteľne nastaviť tlak a smer pohybu trysiek. Odstraňujeme vodorovné dopravné značenie a nie podklad. PeelJet navyše pripravuje plochu na dokonalé priľnutie nového VDZ. Na vozovke nezostáva zmätočné zvyškové značenie po predchádzajúcej aplikácii. PeelJet je schopný efektívne pracovať aj na nestabilných povrchoch, betónových plochách, v meste, takmer kdekoľvek.

Ponúkané technologie

  • technológiou PeelJet (vodným lúčom)
  • frézou