Stavebnicový systém určený predovšetkým pre mestskú premávku a pozostáva z:

 • betónových dielcov s profilom obráteného písmena Y; pozdĺžne a priečne kanáliky na spodnej strane slúžia na odvodnenie, prípadne vedenie káblov, priečny kanálik možno tiež použiť na montáž zvodidla pomocou vysokozdvižného vozíka
 • spájacích prvkov z pozinkovaného plechu, pomocou ktorých sa jednotlivé dielce prepájajú
 • oceľového pozinkovaného zábradlia, ktoré sa na betónové dielce priskrutkuje
 • betónových kvetináčov, ktoré možno kombinovať s ostatnými prvkami systému
 • betónových kužeľov, ktoré slúžia na uzatvorenie prejazdov parkovísk

Jednotlivé dielce sa spravidla osádzajú z nákladného automobilu priamo na miesto určenia, a to pomocou ramena žeriavu alebo vysokozdvižného vozíka. Do kotvičiek vstavaných v každom dielci sa zaskrutkujú kotevné oká so závitmi Rd16 a pomocou nich sa s prvkom manipuluje.

Použitie

 • ochrana priechodov pre chodcov
 • oddelenie jazdných dráh pri obchádzkach, prácach na vozovke a podobne
 • ochrana osôb na osobitne ohrozených miestach, napríklad autobusových a električkových zastávkach, vchodoch do verejných budov
 • oddelenie chodníkov pre peších a cyklistov od vozoviek
 • obmedzenie parkovania vozidiel pred priechodmi pre chodcov
 • kruhové objazdy