Peel Jet je unikátna technológia spočívajúca vo využití energie vodného lúča. Tlak až 2,5-tisíc bar v tlakových tryskách PeelJet-u dokáže z vozovky šetrne odstrániť nečistoty, vodorovné dopravné značenie, prípadne zdrsniť vozovku. Bez ekologických následkov, poškodenia povrchu vozovky alebo použitia nebezpečných aditív a abrazív. Voda je prirodzený, najšetrnejší a pritom úžasne účinný nástroj na renováciu ciest. To je nápad!

Špecifikácia

 • Inovatívny systém na regeneráciu vozoviek
 • Účinné a šetrné zdrsnenie povrchu
 • Zlepšuje protišmykové vlastnosti až o 3 stupne
 • Odstraňuje nevyhovujúce VDZ a pogumované miesta
 • Ideálny na ošetrenie vzletovej/pristávacej dráhy na letiskách
 • Likviduje následky po haváriách
 • Pripraví ideálny podklad na nové značenie
 • Čistí protihlukové koberce, tzv. tiché kryty

Výhody

 • Náplňou je čistá voda bez nebezpečných aditív, abrazív či iných látok
 • Rýchlosť práce
 • Minimalizovanie uzávierok
 • Možnosť okamžite opustiť pracovné miesto
 • Ekologický systém, bezprašnosť, nízka úroveň hluku
 • Max. rýchlosť práce asi 800 m2/h

Technické údaje a parametre

 • Pracovný záber stroja 2,2 m
 • Max. rýchlosť práce asi 800 m2/h
 • Max. pracovný tlak 2 500 bar
 • Min. teplota okolia +2 °C

Čistenie a údržba vozoviek

Neošetrené povrchy na cestách a automobilové exhaláty usadené na vozovkách v tuneloch ohrozujú premávku a jej bezpečnosť. Ťažkú hlavu prevádzkovateľom robia aj gumové stopy na letiskových dráhach či automobilových okruhoch. PeelJet dokáže hĺbkovo vyčistiť plochy čisto ekologickým a pritom nekompromisným spôsobom. Metódou otryskávania plochy vozovky bez chemikálií a znečistenia okolia pracuje PeelJet šetrne, rýchlo a účinne.

Odstraňovanie nepotrebného či nekvalitného VDZ vodným lúčom

Vodorovné dopravné značenie sa premávkou prirodzene oporebováva. Existujúce systémy odstraňovania značenia – frézovanie vozoviek alebo otryskávanie pomocou abrazív narúšajú štruktúru povrchu a nechávajú po sebe abrazíva i viditeľné stopy po zásahu. My využívame silu vodného lúča technológie PeelJet. PeelJet dokáže odstrániť VDZ bez zásahu do štruktúry povrchu a bez viditeľných stôp po aplikácii. Ako? Pomocou sofistikovaného systému nastavenia tryskacích hláv. Obsluha zaisťuje parametre a druh povrchu, druh odstraňovaného materiálu (farba, plast) a v závislosti od podmienok môže voliteľne nastaviť tlak a smer pohybu trysiek. Odstraňujeme vodorovné dopravné značenie a nie podklad. PeelJet navyše pripravuje plochu na dokonalé priľnutie nového VDZ. Na vozovke nezostáva zmätočné zvyškové značenie po predchádzajúcej aplikácii. PeelJet je schopný efektívne pracovať aj na nestabilných povrchoch, betónových plochách, v meste, takmer kdekoľvek.

Šetríme životné prostredie, čas i peniaze

Čistá a ekologická prevádzka systému PeelJET je zásadnou pridanou hodnotou technológie využívajúcej systém tlakových dýz. Nepoužívajú sa žiadne aditíva ani abrazíva. Len čistá voda, a tá sa z povrchu plynule odsáva do zásobníka. Nedochádza k vyplavovaniu nebezpečných látok do okolia ani do kanalizácie. Na povrchu nezostávajú prebytočné zvyšky abrazív nebezpečné pre premávku na komunikáciách.Nami používaná technológia je vďaka jednofázovému spôsobu práce časovo efektívna a vďaka možnostiam citlivého nastavenia široko použiteľná.

Zlepšovanie šmykových vlastností vozovky

Kdekoľvek je to potrebné, na najopotrebovanejších vozovkách, križovatkách, priechodoch, v nebezpečných zákrutach či na mostoch dokáže PeelJet zdrsniť vozovku a takmer okamžite skokovo zlepšiť jej kvalitu. Bez prídavných materiálov, s pozitívnym efektom na rýchle odvádzanie zrážkových vôd.