V rámci starostlivosti o zeleň ponúkame kosenie trávnikov, údržbu záhonov, odborné orezávanie kríkov a stromov, výrub, frézovanie pňov. V oblasti údržby komunikácií zabezpečujeme zimnú aj letnú údržbu obecných chodníkov, vozoviek alebo firemných areálov a vonkajších plôch obchodných centier.