Navrhujeme rôzne riešenia – kombinácia zabezpečenia prechodu pre chodcov, pričom najúčinnejšia ochrana chodcov sa dosiahne využitím všetkých nasledujúcich možností:

Prisvetlenie prechodu pre chodcov svietidlami s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou a bielou farbou svetla (odlišnou od okolitého verejného osvetlenia)
Rozpoznanie aktuálneho výskytu chodcov (dynamická detekcia) na prechode pre chodcov av jeho tesnej blízkosti, kde sa chodec rozhoduje vstúpiť do vozovky (detekčná zóna)
Bezpečnostnou protišmykovou úpravou pred prechodom
Zapustenými LED návestidlami v osi prechodu

  • Dopravným bezpečnostným zariadením, ktoré obmedzuje rýchlosť vozidla prekračujúcu povolený limit
  • Retro-reflexné rámy pre zvýraznenie dopravných značiek IP6 prechodu pre chodcov
  • 3D zvýraznenie vodorovného dopravného značenia V7
  • Vodiacimi slepeckými prúžkami pre nevidiacich osôb
  • Správnym prevedením vodorovného dopravného značenia podľa TP 133 a V.L. 6.2.


Zdrsnený prechod – ZEBRA ANTISLIP

Bezpečnosť na prechode pre chodcov je samozrejme dôležitá vo vzťahu automobil – chodec. Nebezpečenstvo hrozí nielen so stretom vozidla s chodcom, ale aj z hľadiska nebezpečenstva pošmyknutia chodca. Doteraz boli prechody pre chodcov najmä za vlhka značne klzké. Robustné riešenie eliminuje vznik poľadovicy na prechodoch v období, ktoré je náchylné na vznik námrazy na verejných komunikáciách. Plynulé bezpečné prechádzanie je veľmi dôležité pre všetkých občanov, predovšetkým pre deti a staršiu generáciu.

Certifikovaný systém

  • Protišmykový náter funguje na báze studeného plastu a kvalitného abrazíva (tvrdé drvené žuly)
  • Robustný systém eliminuje vznik poľadovicy
  • Vrchná vrstva – retroreflexná balotina pre zvýšenie viditeľnosti
  • Dlhá životnosť a nadštandardné protišmykové vlastnosti
  • Možné kombinovať so slepeckými vodiacimi pásikmi

Systém protišmykového náteru funguje na báze studeného plastu a kvalitného abrazíva, v našom prípade tvrdej drvenej žuly. Vývoj Zebra Antislip reagoval na opakované podnety správcov komunikácií, zástupcov obcí i občanovi. Fregventované prechody a prechody umiestnené na miestach, kde je zvýšené riziko tvorby poľadovicy (pri vodných tokoch, miesta s odlišnou tepelnou akumuláciou), alebo prechody nachádzajúce sa na kritických miestach so zhoršenou viditeľnosťou komunikácie pre oba smery (pri zástavbách, na širokých cestách, pri zákrutách v bezprostrednej blízkosti), odporúčame prestaviť do podoby zdrsneného prechodu.