• Miesto: I/35
  • Vykonané práce: Inštalácia jednostranných zvodidiel JSNH4/N2 a obojstraných OSAM/H1.