• Miesto: D1 v km 588,545 – 607,888 a privádzač Prešov III/068010 v úseku 2,600 km
  • Vykonané práce: Prevedenie vodorovného dopravného značenia + odstránenie VDZ
0
EUR
Objem zákazky